Avís Legal

I.- TITULARITAT – INFORMACIÓ
En compliment del deure d’informació estipulat en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que el titular del lloc web http: // www.neuma4.com (el “Lloc Web”) i de tot el seu contingut és:

NEUMA 4
info@neuma4.com

L’informem que https://www.neuma4.com facilita l’accés als serveis i continguts del lloc web, consistents principalment en difondre les activitats de neuma, vendre entrades per als actes que se celebrin en neuma i, en general, informar àmpliament sobre neuma. Així mateix, posem en el seu coneixement que neuma respecta i observa les obligacions legals vigents.

II.- CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Condicions generals

L’ús d’aquest lloc web es regirà per les presents condicions d’ús ( “Condicions d’Ús”), incloent-se els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris. És per això que des NEUMA us preguem que llegeixi atentament aquestes condicions d’ús, ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions.

Ha de saber que amb el mer accés al lloc web se li considera com “usuari” de la mateixa i amb això accepta expressament, de forma automàtica i voluntària, les condicions d’ús vigents en cada moment. En cas que no desitgi acceptar-se li recomana no seguir fent ús del lloc web.

Si Un. Compra productes oferts a través del lloc web, li seran d’aplicació les condicions de venda de neuma  publicades en el Lloc Web, a més de les presents Condicions d’Ús.

NEUMA es reserva el dret, en exclusiva i en qualsevol moment, a revisar les presents Condicions d’Ús per a introduir modificacions derivades de canvis legislatius o per decisions corporatives, es compromet a publicar i amb això informar de les variacions que poguessin afectar els usuaris. Aquestes modificacions s’entendran acceptades quan l’usuari segueixi fent ús del lloc web.

Així mateix, NEUMA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, l’estructura i disseny del lloc web, així com els serveis o continguts. Durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millores es podrà posar fi al Lloc Web.

Podria passar que derivat de les modificacions en el Lloc Web descrites en el paràgraf anterior s’incloguessin nous continguts o serveis que a més d’estar subjectes a aquestes condicions d’ús també ho estiguessin a condicions particulars que ampliessin o substituïssin les presents. En cas que hi hagués alguna discordança entre les generals i les particulars, prevaldrà l’estipulat en aquestes últimes.

El lloc web és d’accés lliure i gratuït per als usuaris d’Internet i Neuma, no es fa responsable dels danys i perjudicis ocasionats per l’ús indegut d’aquest Lloc Web.

Sense perjudici de l’anterior, Neuma condiciona l’ús d’alguns dels serveis oferts en el Lloc Web a l’emplenament prèvia del corresponent registre d’usuari, el qual s’efectuarà de la manera expressament indicat en la corresponent secció del lloc Web.

Els menors d’edat que vulguin fer ús d’aquest lloc web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes.

Propietat Intel·lectual e Industrial

Totes les marques, noms comercials, dissenys, gràfics, logotips, signes distintius de qualsevol classe, imatges, vídeos, àudios, programari, descàrregues, textos, combinacions de colors, programació, codis font i qualsevol altre contingut d’aquest lloc web (conjuntament, la “PI”), són propietat de NEUMA  o, si s’escau, dels seus llicenciants o altres tercers que hagin autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l’ús o accés al Lloc Web atribueixi a l’usuari dret sobre la PI, i sense que puguin entendre cedits a l’usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre la PI.

Queda expressament prohibida la reproducció (total o parcial), transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de la PI, excepte en els casos prèviament autoritzats per NEUMA. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per NEUMA serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

No obstant l’anterior, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal del contingut del lloc web per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació o alteració. Reservat el dret, a la nostra sencera discreció, de limitar o cancel·lar el seu accés a o ús del Lloc Web, de manera parcial o total, en qualsevol moment sense previ avís.

Neuma és una marca registrada, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol ús d’aquesta denominació incloent, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, la seva reproducció, imitació, utilització o inserció sense la nostra deguda autorització.

Així mateix, s’informa a l’usuari que neuma4.com és un domini registrat per NEUMA . Aquest domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia del seu titular, en connexió amb altres serveis que no siguin de neuma.